Emotional freedom techniques (EFT)

Emotional freedom techniques (EFT)

EFT (Emotional Freedom Techniques) is een op meridianen gebaseerde psychische begeleiding voor het verbeteren en wegwerken van bepaalde overtuigingen, angsten , fobieën, depressies, trauma’s, stress, psychosomatische klachten, fysieke klachten,… . 

Wanneer men een emotionele negatieve ervaring niet kan verwerken, wordt deze opgeslagen in het geheugen en het energiesysteem van de mens. Deze ervaring kan uitgroeien tot een psychologisch probleem en/of fysisch probleem. 

Door een reeks van welbepaalde acupunctuurpunten aan te tikken in combinatie met affirmaties, kan je stoornissen opheffen. Het is niet nodig om bewust te weten waar deze angsten of trauma’s vandaan komen om hiermee te starten. Het kan zijn dat dit tijdens een sessie wel vanuit het onderbewuste naar boven komt. Stap voor stap en op een rustige manier werken we samen naar nieuwe inzichten over jezelf en laten we het verleden los om plaats te maken voor een mooie toekomst.